anbi-logo

De stichting Achterhoek Spektakel is bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (belangrijk: uw gift is hierdoor fiscaal aftrekbaar).
M.i.v. 1 januari 2014 dient de stichting als ANBI een aantal gegevens te publiceren op het internet.

Naam
Stichting Achterhoek Spektakel
Anbi nr.: 57.561
RSIN/fiscaal nummer
8168.59.164
Contactgegevens
De Garde 4, 7021 ND Zelhem
Bestuurssamenstelling
A.R.Peppelman – voorzitter
M.van Dam – secretaris
B.J.Bloemendaal – penningmeester
H.J.G.Raben – bestuurslid
Beleidsplan
Het beleid is zoveel mogelijk geld binnen te halen om de doelstelling te kunnen verwezenlijken.

Beloningsbeleid
Het bestuur noch de vrijwilligers worden geldelijk beloond, wel worden kilometer vergoedingen betaald.
Doelstelling
Het bevorderen, promoten en doen organiseren van culturele activiteiten in de Gelderse Achterhoek ten einde het culturele klimaat van deze streek en daarmede ook de leefbaarheid en de toeristische waarde te versterken.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Zie elders op de site.
Financiële verantwoording
De cijfers 2013 zijn nog niet gereed, het jaar wordt met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid heel licht negatief afgesloten.

Vorden 29 december 2013